Sjefen vår, Inger Østerbø, har mange års erfaring fra ulike organisasjoner, mange av dem som leder. I tillegg til å holde styr på oss andre, har hun også mye kontakt med våre Solvent Egeninkasso kunder. Du kan treffe Inger på telefon 98 87 40 49, eller på epost inger.osterbo@rigo.no.

Seniorkonsulent Bjørn Rønbeck har mange års erfaring som rådgiver for næringsliv og organisasjoner, særlig i saker som har med økonomi å gjøre. Han har også hatt ledende stillinger i flere inkassobyråer, og det er derfor ikke så rart at han nå arbeider mest med formidling og vedlikehold av Solvent Egeninkasso. Bjørn får du tak i på telefon 97 01 64 09 eller på epost bjorn.ronbeck@rigo.no.

Kundekonsulent Gry Gjennestad har mange års erfaring fra servicebransjen. Gry arbeider særlig med å ta vare på våre Solventkunder. Du kan treffe Gry på telefon 92 81 13 23 eller på epost gry.gjennestad@rigo.no.

Fred Nilsen har også arbeidet i mange år med markedsføring og som skribent for en rekke organisasjoner og virksomheter. Fred treffer du på telefon 92 01 23 68 eller på epost fred.nilsen@rigo.no.

I tillegg har vi en lang rekke venner og samarbeidspartnere med ulik kompetanse som vi kontakter når det er behov for det.

Vi er alltid på jakt etter løsninger som er så raske og effektive som mulig, uten unødige og kostbare analyser og vurderinger. Eller, som vi sier: Lekende lønnsomt!
Skogvn. 11, 1440 Drøbak. Telefon 97 01 64 09.