Derfor vil han ha egeninkasso

- Det er mange åpenbare positive sider med egeninkasso. En ting er at det er mye mer effektivt enn tradisjonell inkasso, men enda viktigere er det at egeninkasso er vesentlig mer humant for alle parter. For mange både små og store bedrifter kan dette være et viktig strategisk valg for å få inn utestående fordringer på beste og enkleste måte.

Det sier Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Thomas Breen (bildet), som i egenskap av medlem i Stortingets finanskomite selv har vært med på å vedta flere begrensninger i inkassoloven i denne regjeringspeioden.

Alvorlig samfunnsproblem
Det er Stortinget som bestemmer hvordan pengeinnkreving skal foregå i Norge. Det formelle ansvaret er det justiskomiteen som har, men også de fleste finanspolitikere er opptatt av dette. Thomas Breen har vært medlem i begge komiteene, og saksordfører for flere saker som berører temaet.
- Det er ingen tvil om at dette er et alvorlig samfunnsproblem på flere måter. Det gjelder selvsagt de som får problemer fordi de ikke får inn pengene sine, men det gjelder også de som kanskje får ødelagt livene sine fordi de av en eller annen grunn ikke klarer å gjøre opp for seg. Og så handler det om den pushe-mentaliteten vi ser stadig mer av her i landet. Uansvarlige selgere som ved hjelp av kredittkort og utsatt betaling prøver å tyne mest mulig ut av kundene sine for å tjene mest mulig selv. Når kunden ikke klarer å betale, lempes problemet videre til et inkassoselskap som kunden ikke har noe forhold til, og som ikke bryr seg om hva som har skjedd. Dette unngår man med egeninkasso. Da er det partene selv som har dialogen. De som eier problemet, og som begge bør ha interesse av å komme frem til en løsning.

Pushe drømmer
Det er ikke bare i egenskap av storingspolitiker at Thomas Breen vet hva han snakker om. I en kort periode var han også en av ”pusherne”, som han selv omtaler det.
- Jeg jobbet en stund som selger hos en ferdighusleverandør. Jeg lærte fort hvor lett det er å spille på drømmene til folk. Skal det ikke være et litt flottere kjøkken? Et bad dere virkelig kan være stolt av. En romantisk peis på soverommet eller et litt mer eksklusivt gulv? Det spilte som regel ikke noen rolle om folk kom med et ansvarlig budsjett. Etter noen timer på kjøkkenet med mor, ble det nesten alltid en god del titusen kroner mer enn de egentlig hadde råd til. Det var selvsagt ikke mitt problem når de ikke klarte å gjøre opp for seg. Det tok ikke lang tid før jeg skjønte hvor uanstendig dette var. Selv om jeg tjente gode penger på denne jobben, hoppet jeg av i tide, og bestemte meg for heller å prøve å gjøre noe med denne ukulturen, sier han, men understreker likevel at kunden selvsagt skal gjøre opp for seg.
- Det er holdningene jeg er opptatt av. Når næringslivet opptrer på en slik måte at de påfører kundene sine et betalingsproblem, må de i det minste selv bidra til å finne en løsning, ikke bare sende saken til et inkassobyrå.

Formidabel motstander
Thomas Breen er stolt av engasjementet til den rødgrønne regjeringen, og at både regjering og storingsflertall tar problemene på alvor. Likevel understreker han at det er langt igjen. Markedskreftene er en formidabel motstander.
- Vi har allerede fått til en god del. Blant annet har vi fjernet retten regulert måten man kan gjennomføretil oppsøkende virksomhet, nå må slik aktivitet varsles i brevs form fra selskapene, og kun skje på bostedsadresse. Dette er reguleringer som i praksis vil fjerne denne typen virksomht. Inkassoselskapene kan ikke lenger sende en eller annen representant hjem til folk eller på arbeidsplassen deres for å kreve inn penger, uten at de nå følger de nye reglene. Dessuten regulerer vi det regelverket inkassoselskapene må forholde seg til. Dette gjelder særlig frister og gebyrer, men også hvilke krav til kompetanse som skal innfris for å kunne drive inkassovirksomhet. Vi fikk fjernet en god del useriøse aktører da vi strammet inn på dette for et par år siden, sier Breen, og understreker at det han kaller cowboy-virksomhet ikke skal forekomme i denne bransjen. Han varsler økt oppmerksomhet i tiden som kommer rundt de som spekulerer i å ”hjelpe” gjeldsofre.
- Som god sosialdemokrat mener jeg at kynisk profittjakt ikke bør forekomme i dette markedet og denne bransjen. Ikke misforstå; det skal ikke lønne seg å trekke ut tiden eller spekulere på andre måter. Men det skal heller ikke være mulig å profittere på vanlige folks ulykke. Dette er en av grunnene til at jeg mener at egeninkasso er et mye bedre alternativ. Det er humant og ordentlig og ikke preget av profittmotiv. Samtidig er riset bak speilet reelt nok til at folk får et insentiv til å gjøre opp for seg.
Skogvn. 11, 1440 Drøbak. Telefon 97 01 64 09.