Når vi ikke er ute hos våre oppdragsgivere, holder vi til i et enkelt, men hyggelig og sentralbordfritt lokale i Drøbak. Hvis du vil ha tak i oss, er det enklest om du sender oss en mail til mail@rigo.no, eller kontakter en av oss direkte.

Inger har telefonnr. 98 87 40 49. Bjørn treffer du på nr. 97 01 64 09, Gry kan du få tak i på tlf. 92 81 13 23, og Fred har telefonnr. 92 01 23 68.

Vil du sende oss en mail, er adressene våre henholdsvis: inger.osterbo@rigo.no, bjorn.ronbeck@rigo.no, gry.gjennestad@rigo.no og fred.nilsen@rigo.no.
Skogvn. 11, 1440 Drøbak. Telefon 97 01 64 09.